Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
workout.jpg

Voortgezet onderwijs


kunst-workouts zijn gemaakt vanuit de overtuiging dat kunstbeleving bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

kunst-workouts gaan over hedendaagse kunst en of vormgeving en zijn vaak vakoverstijgend.

filosofische en maatschappelijke vraagstukken liggen vaak ten grondslag aan een kunstwerk en zijn hiermee vaak onderdeel van de kunst-workouts.


Lengte en kosten
Kunst-workouts kunnen 1 uur, 1,5, 2 of 3 uur duren. Afhankelijk van de gekozen tijdsduur zijn de kosten respectievelijk € 35, € 45, € 60 of € 90 per groep.
Begeleiding bij kunst-workouts

Een museumdocent begeleidt maximaal 16 leerlingen. Grotere groepen worden gesplitst. We verwachten dat een docent bij de klas blijft in het museum. Ook is een docent verantwoordelijk voor het gedrag van zijn leerlingen. In het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch gelden
bezoekvoorwaarden.

informatie en boekingen
afdeling educatie
073 - 62 73 680
educatie@sm-s.nl

Het museum kan voor schoolgroepen om 9.00 uur open gaan.Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina