Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Atelier NL: Uit de klei getrokken

Het project Uit de klei getrokken: Noordoostpolder is ontstaan uit een zoektocht naar grondstoffen (in dit geval klei) van eigen bodem. Atelier NL (Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk) onderzocht daarbij de historie en identiteit van de Noordoostpolder. Kleimonsters uit tweeduizend akkers werden tijdens dit onderzoek verwerkt tot kleine tegels. Deze hebben door de verschillende samenstelling van de grond ieder een unieke kleur en textuur. De zo ontstane tegelwand vormt een bodemkaart van de Noordoostpolder.

Naast het klei-onderzoek zijn veertig boeren uit de polder geportretteerd met hun producten. Hierdoor wordt ook het verband tussen de bodem en het type boerenbedrijf zichtbaar. Uiteindelijk resulteerde dit uitgebreide onderzoek in het servies Polder Ceramics en zijn de boeren uitgenodigd voor een maaltijd met producten én servies van eigen bodem.

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina