Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Frank Havermans 1:1

29 januari t/m 7 mei 2011

Frank Havermans typeert zijn werk als ‘architectonische constructies’. Op het snijvlak van kunst en architectuur ne-
men de bouwwerken de gedaan-
te aan van een ruimte waarin (tijdelijk) verbleven kan worden zoals een boomhut, een uit-
kijkpost of een tweepersoons-
bioscoop.


In andere gevallen zijn het ijle con-
structies die doen denken aan complexe stedenbouwkundige modellen of juist beelden met een sterke relatie met een specifieke locatie zoals Kapkar / HWR-L45; een soort capsule die zich met vier lange armen vastklampt aan de gevel van een voormalig fabrieks-
gebouw in Eindhoven. Eigenlijk rekent Frank Havermans het hele spectrum van de architectuur tot zijn werkterrein, met als constante zijn fascinatie voor ruimte en construc-
tieve principes, zijn liefde voor het materiaal en het plezier van het (zelf) maken.


Naast een installatie van tekeningen en modellen toont Frank Havermans in het SM's vijf grote architecto-
nische constructies, waaronder zijn Cinema en een beeld dat zich door zijn inwendig krachtenspel vastklemt tussen twee kolommen.
Kapkar / VH-55 heeft Havermans in opdracht van het SM’s gemaakt. Het bestaat uit grote, aan de wand hangende spanten met daartussen een meanderende balk waarop en waarin een deel van keramiekcol-
lectie van het museum is geplaatst. Zoals al zijn installaties is ook dit werk min of meer functioneel en ‘nuttig’, maar tegelijkertijd zeer uit-
gesproken in zijn ontwerpopvatting.

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina