Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
worldclient4.jpg

TRACES


Abstractie betekent strikt genomen: wegtrekken uit de zichtbare werkelijkheid. Maar in de tentoonstelling Traces, sporen van werkelijkheid speelt juist de relatie met de werkelijkheid een rol. Het gaat om de sporen die we ervan zien.

Waar Riposte – vier antwoorden op abstractie (2011) specifiek gewijd was aan de schilderkunst, brengt Traces vijf kunstenaars samen die werken in diverse media:

Lon Godin
Gijs van Lith
Katja Mater
Navid Nuur
Eli Walter


Ook de nu geselecteerde kunstenaars beperken zich in
hun oeuvre niet per se tot de abstractie - hoewel het hier getoonde werk wel abstract genoemd kan worden.

9 nov 2013 - 2 feb 2014Traces, sporen van werkelijkheid is de tweede editie in een serie tentoonstellingen in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch over abstractie in de hedendaagse kunst.

De hiernaast getoonde films en filmfragmenten zijn extra toegevoegde beelden. Het betreft ander werk van de kunstenaars dan te zien in de tentoonstelling zelf.linksboven: Katja Mater, Human Colour Wheel Fig.03a, c-print, 2009

rechtsboven: zaaloverzicht Traces - foto: Lon Godin

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina