Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
homo_desperatus_poster_def1a_1.jpg

Dries Verhoeven: Homo Desperatus

beeld van het menselijk lijden in de 21e eeuw

Homo Desperatus is het nieuwste project van de internationaal vermaarde theatermaker Dries Verhoeven. Voor het eerst maakt hij de stap naar een museale tentoonstelling.

Een theatrale installatie met 44 mierenkolonies confronteert de bezoeker met het menselijk leed in onze globaliserende wereld. Kunnen we nog sympathiseren, of is er sprake van 'collateral damage' binnen de diersoort mens? Met de installatie Homo Desperatus daagt theatermaker Dries Verhoeven de bezoeker uit om het leed van onze tijd, en zijn/haar eigen rol daarin, te overzien. Waarbij de vraag zich aandient: kijk je als neutrale wetenschapper of ramptoerist envoelen we ons nog verbonden met wat er aan de andere kant van de aarde de mensheid overkomt?


28 juni t/m 31 augustus 2014

Homo Desperatus is een coproductie met Theaterfestival Boulevard


volg het blog over de tentoonstelling:
homodesperatus.com

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina