Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
foto_marjo_bieb.jpg

Bibliotheek

De bibliotheek van het Museumkwartier 's-Hertogenbosch is gratis toegankelijk

u kunt op dinsdag t/m vrijdag een afspraak maken met
Wil van Gils:
w.v.gils@sm-s.nl
073-6273688

foto's: Marjo van de Peppel-Kool