Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Voorwaarden voor bezoek


INLEIDING

Het Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum-complex en de door Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch georganiseerde tentoon-stellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen.

Het Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina