Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
rh1.jpg

Reinventing Happiness

Reinventing Happiness is een driejarig project waarin verschillende kunstenaars samen met museumbezoekers onze notie van geluk opnieuw bekijken.

Doel van de reeks is om alternatieve sociale concepten te ontwikkelen en te onderzoeken of een andere definitie van geluk nieuwe toekomstperspectieven oplevert.

Reinventing Happiness wordt gerealiseerd in samenwerking met gastconservator Joanna van der Zanden.

Volg het project via de speciale R-H website


8 maart - 15 juni 2014

foto's: Ben Nienhuis

Reinventing Happiness wordt mede mogelijk gemaakt door genereuze bijdrages van het BKKC, Mondriaan Fonds en Stichting Doen.

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina